old school - stara, dobra szkoła to synonim sprawdzonych rozwiązań, które nie poddają się próbie czasu czy chwilowym modom.

Język to system, a znajomość jego elementów i zasad ich łączenia jest niezbędna przy próbach bardziej złożonej komunikacji w środowisku obcojęzycznym. Znajomość poszczególnych elementów języka – słów, wyrażeń czy idiomów umożliwia nazywanie rzeczywistości oraz przekazywanie i rozumienie prostych komunikatów. Umiejętność łączenia tych elementów zgodnie z zasadami gramatyki pozwala pełniej i swobodniej wyrazić własne myśli, zrozumieć naszego rozmówcę czy czytany tekst. Ostatecznego szlifu dodaje poprawna wymowa w języku obcym oraz dążenie do wyeliminowania rodzimego akcentu.

Jakość nauczania w old school języki obce to dbałość o wszystkie wspomniane komponenty języka: leksykę, gramatykę i fonetykę.

old school języki obce ważną rolę przypisuje lektorowi.

Lektor nie tylko wyjaśnia zawiłości leksyki czy gramatyki języka obcego, ale też wspiera i motywuje do dalszej pracy  Do tej szczególnej roli lektorzy old school języki obce przygotowywali się na filologicznych studiach oraz w wieloletniej praktyce zdobywając cenne doświadczenie i warsztat. Wysokie kompetencje idą tu w parze ze zdolnościami interpersonalnymi, co sprawia, iż zajęcia prowadzone w przyjaznej atmosferze przynoszą widoczny rozwój umiejętności językowych kursantów.  

old school języki obce to sprawdzone rozwiązania metodyczne połączone z nowoczesnymi multimediami oraz aktualną tematyką biznesową i popkulturową.

W pozbawionym granic świecie globalnego biznesu, nieznajomość języków obcych może stanowić jedyną barierę utrudniającą elastyczne i skuteczne prowadzenie działań biznesowych... więcej
Kursy Biznesowe
Kursy Ogólne
Współczesny świat obserwuje dominację języka angielskiego. Stał się on lingua franca nie tylko biznesu i technologii komputerowej. Jego wpływy widoczne są we wszystkich obszarach życia... więcej
Wszystkie kursy old school języki obce tworzone są zgodnie z zasadą tailor-made czyli skrojony na miarę. Styl prowadzenia zajęć dopasowany jest do indywidualnych preferencji. Czas, miejsce oraz liczba spotkań ustalane są zgodnie z życzeniem, a profil i specyfika kursu podporządkowane są zawodowym celom naszych kursantów.