Współczesny świat obserwuje dominację języka angielskiego. Stał się on lingua franca nie tylko biznesu i technologii komputerowej. Jego wpływy widoczne są we wszystkich obszarach życia (podróże, sport, polityka) i kultury masowej (kino, literatura, muzyka czy szeroko pojęte news).

Znajomość angielskiego zapewnia udaną komunikację w najdalszych zakątkach globu, podnosząc tym samym jakość podróżowania. Język angielski pozwala poznać odmienne kultury i zwyczaje ich mieszkańców, ułatwia oswajanie tego, co nowe i nieznane, staje się narzędziem do zrozumienia człowieka – wszędzie.

Celem zajęć jest przełamanie bariery językowej oraz swobodne funkcjonowanie w środowisku obcojęzycznym.
●  wszystkie poziomy zaawansowania
● rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie
- nacisk na komunikację werbalną  
systematyczna nauka słownictwa użytecznego w danym kontekście (zakupy, restauracja, lotnisko, hotel, etc.),  
umiejętności komunikacyjne (zdobywanie i udzielanie informacji, rozmowa telefoniczna, wyrażanie własnej opinii, formy grzecznościowe, etc.),
- słuchanie ze zrozumieniem (materiały audio: dialogi, opowiadania, filmy dvd)  
- czytanie ze zrozumieniem (materiały dydaktyczne renomowanych wydawnictw, przedruki artykułów prasowych, portali internetowych, literatura)  
- pisanie (zasady pisowni; różne formy wypowiedzi pisemnej– list formalny, e-mail, życzenia okolicznościowe, podziękowania, gratulacje, etc.)
● konwersacje – wymiana poglądów, rozwiązywanie problemów, dyskusja z wykorzystaniem zdobytych umiejętności językowych i potrzebnego słownictwa
● rzetelnie potraktowane struktury gramatyczne
● dążenie do wyeliminowania rodzimego akcentu (fonetyka)

W pozbawionym granic świecie globalnego biznesu, nieznajomość języków obcych może stanowić jedyną barierę utrudniającą elastyczne i skuteczne prowadzenie działań biznesowych... więcej
Kursy Biznesowe
Wszystkie kursy old school języki obce tworzone są zgodnie z zasadą tailor-made czyli skrojony na miarę. Styl prowadzenia zajęć dopasowany jest do indywidualnych preferencji. Czas, miejsce oraz liczba spotkań ustalane są zgodnie z życzeniem, a profil i specyfika kursu podporządkowane są zawodowym celom naszych kursantów.